Genesis – I Can’t Dance – videó + dalszöveg (alap szint)

Témakörök: can / can’t – tud / képes /-hat/-het, gerund – ‘ing’ végződéses igealak, present continuous / progressive – folyamatos jelenidő