Tagged: can / can’t – tud / képes /-hat/-het

A can segédige használata – kezdő és alap szint (beginner level)

A can segédigével képességet, lehetőséget, illetve engedélyt fejezhetünk ki. Magyar fordítása tud, képes, -hat/-het. Önmagában soha nem használjuk, mindig egy jelentéstartalommal bíró főige követi.
pl.: I can swim. – Tudok úszni.

Nincs ragozása, vagyis minden személyben és számban a can alakot használjuk:
I/you/he/she/it can
we/you/they can


Tagadás (negative): can’t / cannot (a can’t alak helyett a cannot alak is használható).
pl.: She can’t/cannot dance – Ő nem tud táncolni.

Eldöntendő kérdés (yes-no question) és válasz (answer): a can segédige a mondat alanya elé kerül.
pl.: Can we park our car here? – Itt leparkolhatunk? – Yes, you can. / No, you can’t.

Kiegészítendő kérdés (wh-question): a can segédige szintén a mondat alanya elé, a kérdőszó után kerül.
pl.: What can I have for lunch? – Mit ehetek ebédre?

Jelen és jövő időben (simple present, simple future) egyránt használható a can alak. Folyamatos (continuous) és befejezett (perfect) igeidőbe soha nem tesszük.
pl.: They can visit us next week. – Jövő héten meglátogathatnak.

Múlt idejű alakja (past simple): could / could not vagy couldn’t.
pl.: He couldn’t book a room in that hotel. – Nem tudott szobát foglalni abban a hotelben.

A can segédige használata – középszint (intermediate level)

A can segédigét más szerkezetekkel is helyettesíthetjük. Ezzel választékosabbá tehetjük beszédünket, illetve olyan igeidőket is alkalmazhatunk, melyekben a can segédige nem használható.
be able to – képes
be allowed to – megengedett, lehetséges
manage to – sikerül

Mungo Jerry – In the Summertime – videó + dalszöveg (alapszint)

Ha tudni szeretnéd, ebben a nyelvleckében milyen nyelvi jelenségeket gyakorolhatsz, vagy további nyelvleckéket keresel az adott témakörben, KATT IDE! NYELVTANULÁSI...

The Beatles - Can't buy me love

The Beatles – Can’t Buy Me Love – videó + dalszöveg

Témakörök: can / can’t – tud / képes /-hat/-het, feltételes mód (ha) – conditional (if), jövő idejű feltételes mód – future conditional (if … will)

Loading...