Category: Gyakorló feladatok, dalok

A gyakorló feladatok segítségével javíthatod kiejtésedet és helyesírásod, megfigyelheted a szavak és kifejezések leírását és kiejtését, nyelvtani szerkezetek alkalmazását. Hasznos lehet, ha a dalokat a dalszöveg segítségével te is énekled, majd megpróbálod önállóan elismételni.

The Beatles – Hello, Goodbye – videó + dalszöveg (kezdő szint)

Ha tudni szeretnéd, ebben a nyelvleckében milyen nyelvi jelenségeket gyakorolhatsz, vagy további nyelvleckéket keresel az adott témakörben, KATT IDE! NYELVTANULÁSI...

Mungo Jerry – In the Summertime – videó + dalszöveg (alapszint)

Ha tudni szeretnéd, ebben a nyelvleckében milyen nyelvi jelenségeket gyakorolhatsz, vagy további nyelvleckéket keresel az adott témakörben, KATT IDE! NYELVTANULÁSI...

The Beatles - Can't buy me love

The Beatles – Can’t Buy Me Love – videó + dalszöveg

Témakörök: can / can’t – tud / képes /-hat/-het, feltételes mód (ha) – conditional (if), jövő idejű feltételes mód – future conditional (if … will)

Queen - I Want to Break Free

Queen – I want to break free – videó + dalszöveg

Témakörök: tulajdonság – quality, egyszerű jelenidő – present simple, irregular verb – rendhagyó ige, statikus és dinamikus igék – stative and dynamic verbs, befejezett jelenidő – present perfect, modális segédigék – modal verbs / auxiliaries, get over, be / get used to

AC DC – You Shook Me All Night Long – videó + dalszöveg (középszint)

Címkék: célhatározói mellékmondat – adverbial clause of purpose, egyszerű múlt – past simple, folyamatos múlt – past continuous, gerund – ‘ing’ végződéses igealak, irregular verb – rendhagyó ige

Michael Jackson – You are not alone – videó + dalszöveg (kezdő/alap)

Címkék: egyszerű jelenidő – present simple, kötőszó – conjunction, létige – to be, célhatározói mellékmondat – adverbial clause of purpose, egyszerű jövőidő (fog) – future simple (will), egyszerű múlt – past simple, gerund – ‘ing’ végződéses igealak, irregular verb – rendhagyó ige

Hillary Duff – I am – videó + dalszöveg (kezdő/alap)

Témakörök: egyszerű jelenidő – present simple, gyakorító szó – adverb of frequency, létige – to be, olyan mint – as…as, tulajdonság – quality

Loading...