Dalolva angolul - Zenés angol nyelvleckék

Queen - I Want to Break Free

Queen – I want to break free – videó + dalszöveg

Témakörök: tulajdonság – quality, egyszerű jelenidő – present simple, irregular verb – rendhagyó ige, statikus és dinamikus igék – stative and dynamic verbs, befejezett jelenidő – present perfect, modális segédigék – modal verbs / auxiliaries, get over, be / get used to

AC DC – You Shook Me All Night Long – videó + dalszöveg (középszint)

Címkék: célhatározói mellékmondat – adverbial clause of purpose, egyszerű múlt – past simple, folyamatos múlt – past continuous, gerund – ‘ing’ végződéses igealak, irregular verb – rendhagyó ige

Loading...